ลงประกาศสินค้า ซื้อขายออนไลน์ ลงประกาศฟรี ซื้อขาย พูดคุยออนไลน์เพิ่ม VDO ให้กับสินค้าที่นำเสนอ1.เพิ่ม VDO ให้กับสินค้าที่นำเสนอ
เมื่อทำการ login เข้าระบบสมาชิก
ให้ทำการเลือกเมนู รายการที่ทำการ Post ไว้ทั้งหมด จะเห็นรายการสินค้าของเราทั้งหมดที่ได้ทำการ post ไว้ใน sinkaonline.com
จะเห็นในส่วนของ youtube
1.จากรูปด้านบน
1.1 จะเห็นช่องกรอกข้อมูลให้นำ LINK Youbtube มาว่าง
1.2 และทำการกดปุ่ม [ เก็บ link ไว้ ] เพื่อทำการบันทึกข้อมูล

2.1 ส่วนนี้เป็นส่วนที่จะนำ VDO ที่ใด้นำมาเก็บไว้แสดงให้ผู้ที่สนใจเห็น