การตั้งค่าระบบจ่ายเงิน online
1.ใส่ email ที่ได้ทำการสมัครไว้กับ paypal
2.ใส่ email ที่ได้สมัครไว้กับ paysbuy
3.กรอก security code