ประวัติการเข้าชมของผู้สนใจสินค้าท่าน
1.เป็น icon ที่จะใช้ในการแสดงประวัติในการเข้าชม


1.กราฟที่แสดงจำนวนคนที่เข้าชมสินค้าทั้งหมดแสดงทั้งหมด 8 วัน
2.เป็นข้อมูลแหล่งที่มาของผู้เข้าชมมาจากที่ใหนบ้างและมาจำนวนกี่ครั้งจากแหล่งนั้น