แก้ไขที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า1.1กรอก email
1.2กรอก password
2.1เลือกที่อยู่ส่งของ
3.1กรอกที่อยู่ที่ให้ส่งสินของได้
3.2ยืนยันการแก้ไข