ตรวจสอบการซื้อสินค้าออนไลน์1.1กรอก email
1.2กรอก password
2.1ประวัติสั่งซื้อ
4.1สถานะของการซื้อสินค้าออนไลน์
4.2เมื่อทำการกดจะไปหน้าแสดงรายละเอียดสินค้า