ขั้นตอนการซื้อสินค้าออนไลน์1.เมื่อได้ทำการเลือกสินค้าที่ท่านต้องการกด buy itnow
2.ทำการ login เข้าระบบซื้อของ
2.1กรอก Email
2.2กรอก password
2.3กดเข้าสู้ระบบ
3.ข้อมูลในการจัดส่งสินค้า
3.1ข้อมูทั้งหมดในการจัดสินค้า
3.2เลือกดำเนินการต่อ
4.เลือกขั้นตอนชำระเงิน
4.1วิธีชำระเงินที่เปิดให้ชำระ
4.2ดำเนินการต่อ
4.3กลับไปรายละเอียดก่อนหน้า
5.ยืนยันการซื้อสินค้าออนไลน์
5.1ยืนยัน
5.2กลับหน้าก่อน
6.จบขั้นตอนการซื้อของออนไลน์