ภาษา:
2017
ราคา:
0 บาท
เลขสินค้า Post ID :
1514105495
Email :
promotemkk@gmail.com
ลงประกาศวันที่ :
2017-12-24
เวลาแก้ไขประกาศ:
2017-12-24 15:51:35
ตำแหน่งสินค้าบริการ :
จำนวนคนสนใจ:
1836
Messager พูดคุยสอบถาม:
ข้อความถึง:
QR code:
ติดต่อ:
0815575782

รายละเอียด

ห จ ก. เ มื อ ง แ ก้ ว เ ค ห ภั ณ ฑ์

จำหน่าย ขาย ท่อคอนกรีตอัดแรง ท่อระบายน้ำ ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อ คสล. ท่อ มอก.

จำหน่าย ขาย ท่อคอนกรีตสี่เหลี่ยม ท่อ box culvert ท่อเหลี่ยม คสล.

จำหน่าย ขาย ท่อคอนกรีตปากระฆัง ท่อปากระฆังคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. พร้อมแหวนยาง

จำหน่าย ขาย บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป บ่อพักน้ำเสีย บ่อพัก คสล. บ่อพักน้ำสําเร็จรูป

จำหน่าย ขาย แบริเออร์คอนกรีต  แผงคอนกรีตกั้นจราจร

จำหน่าย ขาย ตอม่อเสาไฟฟ้า ฐานเสาไฟฟ้า

จำหน่าย ขาย บ่อพักสายไฟฟ้า บ่อพัก Handhole บ่อพัก Manhole


สินค้าประเภทเดียวกัน

สินค้าที่เคยดูมา