ภาษา:
2016
ราคา:
1290 บาท
เลขสินค้า Post ID :
1455441851
Email :
thaisoiltest.com@hotmail.com
ลงประกาศวันที่ :
2016-02-14
เวลาแก้ไขประกาศ:
2016-02-14 16:24:11
ตำแหน่งสินค้าบริการ :
จำนวนคนสนใจ:
1258
Messager พูดคุยสอบถาม:
ข้อความถึง:
QR code:
ติดต่อ:
0940062427

รายละเอียด

ชุดตรวจดินจาก USA เชื่อถือได้ 100% เป็นที่นิยมมากในต่างประเทศ ใช้งานง่ายรวดเร็วตรวจดินได้ทุกทีทุกเวลา เหมาะสำหรับคนไม่มีความรู้จนถึงระดับสูง
ในหนึ่งชุด จะตรวจได้ 40 ครั้ง ประกอบด้วย
ตรวจ [N] ไนโตรเจน 10 ครั้ง
ตรวจ [P] ฟอสฟอรัส 10 ครั้ง
ตรวจ [K] โพแทสเซียม 10 ครั้ง
ตรวจ [pH] กรดด่าง 10 ครั้ง

ขายชุดตรวจดิน ตรวจปุ๋ย ตรวจวิเคราะห์ดิน ตรวจวิเคราะห์ปุ๋ย

Rapitest Soil Test Kit 40 test เป็นชุดทดสอบระดับปุ๋ย NPK ในดิน ปริมาณ N-P-K (ไนโตรเจน-ฟอสฟอรัส-โพแทสเซียม) 
ในดิน และค่ากรดด่างในดิน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการดูแล และวางแผนการปลูกพืชในแต่ละประเภท หรือวางแผนการใช้ปุ๋ยตัด 
ซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตที่สมบูรณ์ของพืช รวมถึงช่วยประหยัดการใช้ปุ๋ยที่เกินความจำเป็นอีกด้วย

- แสดงค่ากรดด่างตั้งแต่ 4.5 - 7.5pH
- แสดงปริมาณค่า N P K ได้ถึง 5 ระดับ ตั้งแต่ 0-4

0 = Deplete - ไม่มีธาตุอาหารที่ทดสอบอยู่เลย
1 = Deficient - มีธาตุอาหารที่ทดสอบไม่เพียงพอ
2 = Adequate - มีธาตุอาหารที่ทดสอบพอใช้ได้
3 = Sufficient - มีธาตุอาหารที่ทดสอบพอเพียง
4 = Surplus - มีธาตุอาหารที่ทดสอบมากเกินไป

ถ้าเทียบหน่วยที่วัดได้เป็น PPM (Part Per Million = หนึ่งในล้านส่วน) จะเทียบได้ตามตารางดังนี้

- ไนโตรเจน N4 = 80 / N3 = 40 / N2 = 20 / N1 = 10 / N0 = 0
- ฟอสฟอรัส P4 = 100 / P3 = 50 / P2 = 20 / P1 = 10 / P0 = 5
- โปแตส K4 = 900 / K3 = 600 / K2 = 400 / K1 = 200 / K0 = 50


สินค้าประเภทเดียวกัน

สินค้าที่เคยดูมา