ภาษา:




2016
ราคา:
0 บาท
เลขสินค้า Post ID :
1451896193
Email :
Ploenchittrans@gmail.com
ลงประกาศวันที่ :
2016-01-04
เวลาแก้ไขประกาศ:
2016-01-27 08:18:02
ตำแหน่งสินค้าบริการ :
จำนวนคนสนใจ:
1439
Messager พูดคุยสอบถาม:
ข้อความถึง:
QR code:
ติดต่อ:
02 - 656 0099 ต่อ 60

รายละเอียด

ศูนย์การแปลเพลินจิต
รับแปลเอกสารมากกว่า 30 ภาษา พิมพ์และแปลใบคำร้องแต่งงานบริการล่ามทั้งในและนอกสถานที่ :

PLOENCHIT TRANSLATION CENTER ศูนย์การแปลเพลิตจิต

“หากต้องการความมั่นใจในงานแปลเอกสาร ต้องเราเท่านั้น!!”
"บริการแปลเอกสารด่วนรอรับได้” ราคายุติธรรม..!!
- บริการแปลเอกสารมากกว่า 30 ภาษา เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ลาว พม่ารัสเซีย ฯลฯ โดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาทั้งอาจารย์ชาวไทยและชาวต่างชาติ
- บริการแปลเอกสารในการเดินทางไปต่างประเทศทุกประเทศ พร้อมรับรองเอกสารที่กระทรวงการ
ต่างประเทศสถานทูตต่างๆ มีบริการด่วน
- บริการพิเศษแปลไทย-เยอรมันใช้กับสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ บริษัทมีนักแปลที่มีรายชื่ออยู่ใน
สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ สถานทูตเยอรมัน สถานทูตออสเตรีย และ สถานทูตฝรั่งเศส
- แปลและรับรองการแปลโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม
- บริการโนตารี่พับลิค
- รับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติพร้อมให้คำปรึกษาและจัดเตรียมเอกสาร
- บริการขอวีซ่าทุกประเทศและให้คำปรึกษา
- ตั๋วเครื่องบินและประกันการเดินทาง
- ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เช่น คำสั่งศาล, ใบอนุญาตทำงาน, การซื้อขายที่ดินม การรับรองบุตร
เป็นต้น
- วีซ่าเกษียณอายุสำหรับชาวต่างชาติ
- วิทยานิพนธ์ เอกสารราชการต่างๆ

รับแปลเอกสารทุกภาษาไม่ว่าจะเป็นบทความทั่วไป, นวนิยาย, การแพทย์, สัญญาต่างๆ,โบรชัวร์,เว็ปไซด์, เอกสารศัพท์เฉพาะทาง และเอกสารราชการทุกประเภท ฯลฯ
เพราะเรามีทีมงานแปลเอกสารที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง

ศูนย์การแปลเพลินจิต
973 อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 6 ห้องเลขที่ 6 ซี, 6 ดี
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02 - 656 0099 ต่อ 605
0814462705 , 0819030411
Line: ssamran หรือ fern.ss

------------------------

PLOENCHIT TRANSLATION CENTER
973 President Tower 6th Floor , Room 6 C , 6 D
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan,
Bangkok 10330 Thailand
Tel: 02 656 0099 EXT 605
081-4462705 , 081-9030411
E-mail :
Ploenchittrans@gmail.com

- Translation service more than 30 languages in all kind of documents
- Urgent Translation
- Online Translation
- Interpretation Service
- Notary Public Service
- Marriage Registration Service
- International Air ticket
- Arrange your translated Thai official documents to be legalized at The Ministry of Foreign Affair and Embassy

รับแปลเอกสารทุกภาษาไม่ว่าจะเป็นบทความทั่วไป, นวนิยาย, การแพทย์, สัญญาต่างๆ


สินค้าประเภทเดียวกัน

สินค้าที่เคยดูมา