0

2016
ราคา:
0 บาท
จำนวนสินค้า
ชิ้น
ซื้อ
เลขสินค้า Post ID :
1478337466
Email :
3gpat@hotmail.co.th
ลงประกาศวันที่ :
2016-11-05
เวลาแก้ไขประกาศ:
2016-11-05 16:17:46
ตำแหน่งสินค้าบริการ :
จำนวนคนสนใจ:
607
Messager พูดคุยสอบถาม:
ข้อความถึง:
QR code:
ติดต่อ:
0887850165

รายละเอียด

กุมารทอง 2002 วัดแค อ เมือง จ สุพรรณบุรี ชนวนมวลสารกุมาร ๒๐๐๒ พิธีกรรม ความศักดิ์สิทธิ์ของกุมาร ๒๐๐๒ ผม ลักษณ์ เรขานิเทศ เป็นผู้สนับสนุนโครงการทำบุญแด่ดวงวิญญาณของทารก ๒๐๐๒ มาอย่างต่อเนื่อง ณ วัดไผ่เงินโชตนาราม และทำบุญให้กับดวงวิญญาณของเด็กทารกที่ถูกทำแท้งทั่วราชอาณาจักร ณ วัดแค จังหวัด สุพรรณบุรี การที่ปรากฏโครงการนี้ จึงมาเป็นกำเนิดแห่งกุมาร ๒๐๐๒ นายช่างสุชาติ กิจทรานนท์ ประธานชมรมนาคราชอู่ทอง ได้แกะพิมพ์กุมาร ๒๐๐๒ งดงาม ทั้งรูปแบบเหรียญเด็กดี กุมาร ๒๐๐๒ ลำดับต้นจะได้มีการสร้างให้เป็นปฐมบทที่วัดไผ่เงินโชตนาราม แต่เกรงว่าประชาชนจะมี ความเข้าใจถึงการแสวงหาผลประโยชน์หรือเกิดความไม่งดงาม ทางวัดแค ซึ่งเคยจัดสร้างกุมารทองคำมาแล้ว ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ ตรงกับวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ซึ่งท่านเจ้าพระคุณพระพรหมดิลก ในขณะนั้น ท่านถือพระธรรมคุณาภรณ์ แห่งวัดสามพระยา เป็นประธานเททอง หลวง ปู่ฤๅษีตาไฟ แห่งวัดหนองทาระภู อธิษฐานจิต พระครูภาวนาโสภณ แห่งวัดป่าธรรมโสภณ เจ้าพิธี กุมารทองคำรุ่น ๑ แห่งวัดแคนั้น มีผู้บูชาทำบุญหมดไปเรียบร้อยอย่างรวดเร็ว แล้วเกิดอานิสงส์แห่งความศักดิ์สิทธิ์มากมาย ดังนั้น รูปทรงองค์พิมพ์ในครั้งนี้ จึงเป็นรูปทรงองค์พิมพ์เฉพาะแบบ ซึ่งเกิดจากศิลปินมีชื่อ แกะ จากหินทราย ๓ องค์ มีมูลค่าในแต่ละองค์ นับเป็นแสนบาท ผม ลักษณ์ เรขานิเทศ เห็นว่า รูปทรงองค์พิมพ์จะเป็นรูปทรงองค์พิมพ์ที่เป็นมาตรฐานให้คนทั่วโลกได้รำลึกนึกถึงดวงวิญญาณทารก ๒๐๐๒ แล้วเป็นอนุสรณ์สถาน ที่จะก่อให้เกิดความทรงจำและเตือนจิตเตือนใจบรรดา ชายหนุ่มหญิงสาวทั้งหลาย ในการที่จะทำแท้งนั้น ต้องระลึกนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปลายปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ เรื่องของโศกนาฏกรรมที่พบ ที่วัดไผ่เงินโชตนาราม ดังนั้นจึงได้นำเอาแบบพิมพ์ต้นแบบ ที่ผม ลักษณ์ เรขานิเทศ ถวายให้กับทางวัดไผ่เงินโชตนาราม มาเป็นต้นพิมพ์ให้กับการสร้างกุมาร ๒๐๐๒ โดยวัดแค จังหวัดสุพรรณบุรี ตามสิทธิ์อันพึงมี และหนังสืออนุญาตจากท่านพระครูวิจิตรสรคุณ หลวงพ่อเจ้าอาวาส วัดไผ่เงิน โชตนาราม เรียบร้อยแล้ว ถือว่าเป็นต้นพิมพ์ประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร แล้วเป็นต้นพิมพ์ที่ประชาชนทั่วโลกและคนไทยเห็นมากที่สุด ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา สุดยอดมหามงคลของชนวนมวลสาร ชนวนมวลสาร ก็ประกอบด้วย ชนวนมวลสารที่สร้างกุมารทองคำ รุ่น ๑ ของวัดแค จังหวัดสุพรรณบุรี และชนวนมวลสารอันเกิดจากดินศักดิ์สิทธิ์หรือผงศักดิ์สิทธิ์ ที่พระครูปลัดธรรมวงศานุวัตรไปพลีมา ตามข้อแนะนำ ของพระเทพภาวนาวิกรม (ท่านเจ้าคุณธงชัย) คือ การสร้างกุมารต้องมี ดิน ๗ ป่าช้า ดิน ๗ ท่า ดิน ๗ โป่ง ซึ่งพระครูปลัดธรรมวงศานุวัตรได้ไปนำเอาดิน ๗ ป่าช้า จากป่าช้าวัดแค ป่าช้าวัดสำปะซิว ป่าช้าวัดพระลอย ป่าช้า วัดพระนอน ป่าช้าวัดสารภี ป่าช้าวัดหน่อพุทธางกูร ป่าช้าวัดดอน แล้วเพิ่มเติมก็คือดินป่าช้า ดินหน้าโกดังเก็บศพ และผงซากดินในห้องเก็บศพที่พบซากทารก ๒๐๐๒ ณ วัดไผ่เงินโชตนาราม และอัฐิธาตุดินอันเกิดจากการ เผาฌาปนกิจ ณ วัดไผ่เงินโชตนาราม เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ รับมอบจากหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดไผ่เงินโชตนาราม คือ ท่านพระครูวิจิตรสรคุณ ดิน ๗ ท่า ประกอบด้วย ท่าน้ำที่มีคนขึ้นเป็นจำนวนมาก ที่มีความคึกคักหรือมีพลัง คือ ดินท่าน้ำวัดพระลอย ดินท่าน้ำวัดพระนอน ดินท่าน้ำวัดอรุณราชวราราม ดินท่าน้ำวัดเทวราชกุญชร ดินท่าน้ำวัดระฆัง ดินท่าน้ำวัดท่า ช้างวังหน้า ดินท่าน้ำเทเวศร์ ส่วนดิน ๗ โป่งนั้น ท่านพระครูปลัดธรรมวงศานุวัตร รับมอบจาก พระครูโสภณคุณาธาร เจ้าคณะอำเภอสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี และยังมีดินจากฤๅษีของหลวงพ่อมุ่ย ที่พระครูภาวนาโสภณมอบให้เป็นฐาน ฤๅษีที่ชำรุด รวมถึงชนวนมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ๗๖ จังหวัด มวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างจตุคามรามเทพ ๓,๐๐๐ รายการ ในรุ่นสัจจะอธิษฐานบุโรพุทโธ และผงศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดจากการแต่งตะไบพระทุกรุ่นนับเกิน ๒๐ รุ่น ทั้งสาย สุทัศน์ สายวัดสระเกศ สายวัดไตรมิตร รวมถึงผงเบญจภาคี อันประกอบด้วย ผงอิทธิเจ ผงปถมัง ผงตรีนิสิงเห และผงมหาราช ที่ได้รับมอบจาก ลุงสมร รัชนธรรม ถือว่าเป็นการสร้างที่มีชนวนมวลสารศักดิ์สิทธิ์ครบ และประกอบกับได้ไปนำเอาผงธูปศักดิ์สิทธิ์ที่ บริษัทโพลีพลัส อันเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการทีวี ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนมาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วย โดยได้รับมอบจาก คุณสราวุธ วัชรพล เมื่อครั้งที่จะนำไป สร้างจตุคามรามเทพ รุ่นสัจจะอธิษฐานบุโรพุทโธ และได้ไปนำเอาดินในสถานที่สำคัญ คือที่ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ที่เป็นผงธูป ณ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ หรือเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงดินจากตลาดดอนหวาย และตลาดที่ สำคัญอีกทั่วประเทศ ที่หมอลักษณ์ฟันธงได้ไปทำรายการทีวี โดยเฉพาะจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่แม่ค้าในตลาดได้กราบไหว้ ถือว่าเป็นการรวมชนวนมวลสารครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด ที่จะบรรจุใต้ฐานองค์กุมาร ๒๐๐๒ ทุกองค์ ที่จะมีผู้ได้นำไปเลี้ยงแล้วเกิดความเป็นสิริมงคล เกิดโชคลาภ ความสุขสวัสดี ค้าขายดี ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี สุดยอดพิธีอันเป็นมงคล การประกอบพิธีอันเป็นมงคล พระครูปลัดธรรมวงศานุวัตร ได้กำหนดการทำพิธีแบบโบราณ คือเริ่มจากมีการรำลึกถึงขุนแผน นางบัวคลี่ เมื่อครั้งสร้างกุมารทองในครั้งแรก มีพิธีการเอาดินและผงอัฐิธาตุต่างๆรวมกันปั้น เป็นรูปมนุษย์เหมือนทารก ประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ โดยเล่นละครย้อนวิถี สร้างปฐมกำเนิดของกุมารทองแห่งวัดแค อันเชิญทารกดินที่ได้ทำการย่างไฟตามกรรมวิธีแบบโบราณ เข้าวิหารมหาอุตม์ พระสงฆ์สวดชยันโต และ ชัยมงคลคาถา พุทธามังคลาภิเษก ชนวนมวลสารดิน พระครูปลัดธรรมวงศานุวัตรบรรจุมวลสารศักดิ์สิทธิ์ใต้ฐานกุมาร ๒๐๐๒ จนครบทุกองค์ แล้วจึงประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งหนึ่ง ณ วัดแค โดยมีพระคุณเจ้าสวด ภาณวารจนถึงรุ่งเช้า ถือว่าเป็นมหามงคลครบถ้วนตามพิธีแบบโบราณในสายวัดแค แล้วนำมาประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งหนึ่ง ณ วัดไผ่เงินโชตนาราม ปฐมกำเนิดกุมาร ๒๐๐๒ ณ พระอุโบสถ เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ จะได้ให้ผู้ที่ครอบครองบูชาทำบุญ ได้ร่วมบุญสร้างพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์และอุทยานอนุสรณ์กุมาร ๒๐๐๒ เป็นการสืบไป ถือว่าครบถ้วน พิธีดี ฤกษ์งามยามดี ตลอดจนรูปทรงองค์พิมพ์เป็นประวัติศาสตร์ ครบถ้วนตามการก่อกำเนิดกุมาร ๒๐๐๒ ในครั้งนี้ ทุกประการ การครอบครองและการบูชา รักษากุมาร ๒๐๐๒ พระครูปลัดธรรมวงศานุวัตร และผม ลักษณ์ เรขานิเทศ ตลอดจนข้าราชการ ได้ตั้งจิตอธิษฐาน การสร้างกุมาร ๒๐๐๒ ในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการร่วมบุญ และได้เกิดสามัคคีธรรม ได้น้อมนำเป็นอนุสรณ์เตือนจิตเตือนใจ อย่า ได้ทำในสิ่งที่ไม่เป็นมงคล อย่าได้ทำให้เกิดเรื่องโศกนาฏกรรมอย่างนี้ขึ้นอีกในประเทศนี้ ให้ลดน้อยถอยลงไป กุมารนี้จะเป็นกุมารผู้มีสัมมาทิฐิ เลี้ยงง่าย ดูง่าย และไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย ไม่หลอกลวงให้ตกใจกลัวสำหรับสาธุชนผู้เป็นคนดี ใครปรารถนาที่จะเลี้ยงกุมาร ๒๐๐๒ นี้ ถือว่า เลี้ยงเด็กดี เด็กผู้มีบุญ เด็กผู้มีเทพาอารักษ์ เทพยดาพิทักษ์รักษา เป็นเด็กผู้มีวิญญาณบริสุทธิ์ มีกำลังฤทธิ์ที่จะสามารถประสิทธิประสาทพรให้ผู้ที่ได้ครอบครอง และนำไปเลี้ยง เกิดความสุขสวัสดี ค้าขายดี มีมงคล เกิดโชคลาภคุ้มครองภัย แล้วเขาจะอยู่กับเราจนเขาไป เกิด แต่เขามีตั้ง ๒๐๐๒ ดวงวิญญาณ และดวงวิญญาณเด็กเร่ร่อนทั่วราชอาณาจักร จะมาสับเปลี่ยนหมุนเวียน สถิตรักษา ดังนั้นอารมณ์และจิตวิญญาณจึงเปลี่ยนแปลงไป แต่เป็นสัมมาทิฐิ เป็นกุศล จะไม่ดื้อไม่ด้านไม่วุ่นวาย เลี้ยงง่ายดูง่าย เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องเป็นที่กังวล ให้ตั้งใส่เอาไว้ในพาน หรือจะตั้งเอาไว้บนหิ้งที่ร้านค้า ที่ทำการค้า ใส่ไว้ในตู้ ตั้งอย่างเปิดเผยหรือจะวางแอบเอาไว้ ได้ทั้งนั้น หรือจะเลี่ยมแขวนคอ หรือจะเลี่ยมแล้วใส่กระเป๋า ไว้สำหรับเดินทาง ไว้สำหรับคุ้มครองตัว หรือ จะตั้งเอาไว้ในรถ ได้ทุกที่ แต่อย่าตั้งสูงกว่าพระ ถ้าตั้งสูงกว่า ฐานต้องคนละฐาน แล้วไม่ควรจะตั้งสูงกว่าพระ ไม่ควรไปตั้งรวมกับพระ หรือจะตั้งรวมกับพระ ต้องให้พระสูงกว่า แต่ที่ดีที่สุด ควรจะตั้งในที่ใดก็ได้ ไม่รวม กับพระ และควรจะย้ายได้เรื่อยๆตามอารมณ์ที่เราอยากย้าย เหมือนพาเขาไปเที่ยวได้ เหมือนเลี้ยงเด็กคนหนึ่ง เราจะกินเราจะบอกเขาชวนเขา พูดคุยกับเขา เหมือนเขาเป็นลูกเป็นหลานเป็นคนที่เรารัก เริ่มต้น เมื่อท่านได้บูชาทำบุญไปเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะนำเขาเข้าบ้าน หรือก่อนที่จะนำเขาเข้าไปไว้ในรถหรือในที่ต่างๆ ควรจะได้ยกมือพนมตั้งจิต ระลึกนึกถึงพระภูมิเจ้าที่ ผีปู่ผีย่าผีตาผียาย ผีเหย้าผีเรือน เทวดาและสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ที่รักษาเคหะสถานบ้านเรือน รถยนต์ ที่ทำงานของท่านว่า “ณ บัดนี้ ท่านจะได้นำกุมาร ๒๐๐๒ มีชื่อว่า กุมารทอง กุมารเงิน หรือกุมารนาค ตามเหรียญที่ปรากฏ จะมาไว้ภายในบ้าน ที่ทำงาน รถยนต์ เพื่อให้กุมาร ๒๐๐๒ คือกุมารเงิน กุมารทอง กุมารนาค รักษาทรัพย์สิน ดูแลกิจการ คุ้มครองป้องกันภัย คุณไสย และอมนุษย์ ตลอดจนสิ่งร้าย” เพราะกุมาร ๒๐๐๒ นี้ มีกำลังฤทธิ์จากเทวดาคุ้มครองและมีกำลังบุญ ให้กุมารนั้นคุ้มครอง ตัวของคุณเอง ให้เจ้าที่เจ้าทางและเทพยดา อนุญาตให้เขามาในสถานที่ต่างๆนั้นได้ แล้วให้ควบคุมความประพฤติ ถ้าประพฤติตัวไม่ดี ให้เจ้าที่เจ้าทางมีฤทธิ์ที่จะตักเตือนสั่งสอนได้ เมื่อเปิดทางให้กุมาร ๒๐๐๒เข้ามาได้ พำนักอาศัยในบ้าน ที่ทำงานหรือรถยนต์ของท่านแล้ว หรือว่าติดตัวท่านแล้ว ก็หาที่วางให้สะดวก แต่ต้องต่ำกว่าพระ กุมาร ๒๐๐๒ จะมีฤทธิ์เดชบารมีตลอด ๒๔ ชั่วโมง จะทำอะไรก็บอกกบ่าวเล่าขานเหมือนพูด สั่ง คุยกับเด็กดีที่น่ารัก ที่เชื่อฟัง ที่ขยันคนหนึ่ง ไม่ต้องบนด้วยสิ่งของใด และข้อสำคัญ เวลาไปทำบุญทุกครั้ง เอาเขาไปด้วยก็จะดี ชวนเขา ตักบาตรด้วยนะลูก เรียก

สินค้าประเภทเดียวกัน

สินค้าที่เคยดูมา
Copyright © sinkaonline.com