0

2016
ราคา:
1500 บาท
จำนวนสินค้า
ชิ้น
ซื้อ
เลขสินค้า Post ID :
1459613492
Email :
aod17351@gmail.com
ลงประกาศวันที่ :
2016-04-02
เวลาแก้ไขประกาศ:
2016-04-27 18:21:00
ตำแหน่งสินค้าบริการ :
จำนวนคนสนใจ:
523
Messager พูดคุยสอบถาม:
ข้อความถึง:
QR code:
ติดต่อ:
0937593899

รายละเอียด

โครงการบริหารรายจ่าย เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ภาคประชาชนด้วยระบบบริการส่วนบุคคล OSO

1.บริษัท กู๊ดท๊อปอัพ จำกัด (มหาชน) เปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ได้ขยายเป็นทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท โดยจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและได้รับใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจจาก สคบ. เรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารแนบท้ายมาแล้วนี้)

2.สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 75/89 ซอยวัดเวฬุวนาราม 18 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

3.แนวคิด/วิสัยทัศน์

- การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของคนในโลกยุคใหม่

- การสร้างและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง

-สนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภค

- การขับเคลื่อนสินค้าและบริการของผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้บริการ สู่องค์กรเครือข่ายผู้บริโภค

4.ระบบบริการส่วนบุคคล OSO เป็นระบบซอฟแวร์ที่ บริษัท กู๊ดท๊อปอัพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้คิดค้น ออกแบบ และผลิตเพื่อเป็นเครื่องมอืที่ใช้เป็นช่องทางเชื่อมต่อ

-การเติมเงินมือถือออนไลน์ และการเติมบัตรเงินสด

-การชำระบิลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต

-การซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน

5.ระบบบริการส่วนบุคคล OSO ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2556 โดยเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นหุ้นส่วนบริษัท กู๊ดท๊อปอัพ จำกัด (มหาชน) และได้รับเลขที่ใบอนุญาตการจดทะเบียน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556

6.การติดตั้งระบบบริการส่วนบุคคล OSO เพื่อบริการตนเองและบุคคลอื่น


สินค้าประเภทเดียวกัน

สินค้าที่เคยดูมา
Copyright © sinkaonline.com