ภาษา:
2016
ราคา:
0 บาท
เลขสินค้า Post ID :
1457421028
Email :
boonyathammakulacademic@gmail.
ลงประกาศวันที่ :
2016-03-08
เวลาแก้ไขประกาศ:
2016-04-20 08:37:13
ตำแหน่งสินค้าบริการ :
จำนวนคนสนใจ:
568
Messager พูดคุยสอบถาม:
ข้อความถึง:
QR code:
ติดต่อ:
092-4707333, 092-470

รายละเอียด

สอนทำตำราวิชาการ หนังสือวิชาการ บทความวิชาการ เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน งานวิจัยและผลงานวิชาการ...บริการครบวงจร
สถาบันวิจัย บุญญธรรมกูล
Tel. 092-4707333, 092-4703777

...บริการครบวงจร โดยให้คำปรึกษาและสอนทำตำราวิชาการ หนังสือวิชาการ บทความวิชาการ เอกสารคำสอน เอกสารประกอบการสอน งานวิจัยและผลงานวิชาการในลักษณะอื่นที่เป็นงานนวัตกรรมใหม่ทั้งหมด โดยการสังเคราะห์ ต่อยอดความรู้ บริการการสืบค้นข้อมูลจากทั่วโลกเพื่อใช้ในการทำงานและการอ้างอิง การจัดรูปเล่มรวมทั้งให้คำแนะนำในทุกขั้นตอน 


เรารับประกันคุณภาพของผลงาน และส่งงานตรงเวลา มาใช้บริการทีมงานของเราแล้วท่านจะได้ผลงานที่มีคุณภาพ 

กรุณาติดต่อ ศ.ดร.ทนง ลือพาณิชย์ 

โทร 092-4707333, 092-4703777

สถาบันวิจัย บุญญธรรมกูล 47/37 ถนนจอมทอง-เอกชัย แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150 

ตำราวิชาการ, หนังสือวิชาการ, บทความวิชาการ, เอกสารประกอบการสอน, เอกสารคำสอน  


สินค้าประเภทเดียวกัน

สินค้าที่เคยดูมา