ภาษา:
2015
ราคา:
25000 บาท
เลขสินค้า Post ID :
1421057027
Email :
pimsiri105@gmail.com
ลงประกาศวันที่ :
2015-01-12
เวลาแก้ไขประกาศ:
2015-01-12 17:03:47
ตำแหน่งสินค้าบริการ :
จำนวนคนสนใจ:
462
Messager พูดคุยสอบถาม:
ข้อความถึง:
QR code:
ติดต่อ:
024516397

รายละเอียด

Formula SUPER GL ระบบบัญชี
Formula AR ระบบลูกหนี้
Formula AP ระบบเจ้าหนี้
Formula PO ระบบจัดซื้อ
Formula SO ระบบงานขาย
Formula IC ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
Formula FA ระบบสินทรัพย์ ถาวร
Formula CQ ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร
Formula PE ระบบเงินสดย่อย
Formula AC ระบบเงินทดรองจ่าย
Formula BOQ ระบบบัญชีต้นทุนก่อสร้าง
Formula Payroll ระบบเงินเดือนและค่าจ้าง

สินค้าประเภทเดียวกัน

สินค้าที่เคยดูมา